Kontakt

 

Dane firmy:

FINISH BODEN Łukasz Serafin

Montaż podłóg i stolarki

 

Adres:

Dąbrówka Tuchowska 145

33-170 Tuchów

 

Telefon:

+ 48 509 906 762

 

e-mail:

finishboden@gmail.com

 

NIP:

9930103897

 

Firma działa na terenie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. Dowiedz się więcej: 

                                                                                                                                                               www.psr.tuchow.pl

Kontakt

Dane firmy:

FINISH BODEN Łukasz Serafin

Montaż podłóg i stolarki

 

Adres:

Dąbrówka Tuchowska 145

33-170 Tuchów

 

Telefon:

+ 48 509 906 762

 

e-mail:

finishboden@gmail.com

 

NIP:

9930103897

 

Firma działa na terenie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. Dowiedz się więcej: 

                                www.psr.tuchow.pl

finishboden@gmail.com

tel. + 48 509 906 762

FINISH

BODEN

Zrobione w WebWave CMS

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu i konserwacji podłóg oraz stolarki otworowej" mająca na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zakresie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie montażu i konserwacji podłóg oraz stolarki otworowej poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsc pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu i konserwacji podłóg oraz stolarki otworowej" mająca na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zakresie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie montażu i konserwacji podłóg oraz stolarki otworowej poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsc pracy